Dobrowolnie i z milości

Leggi tutto: Dobrowolnie i z milości

Enzo Bianchi (ur. 1943), założyciel i przeor ekumenicznej wspólnoty monastycznej z Bose, zna życie monastyczne od podszewki. Poznawał je przeszło czterdzieści lat. I dopiero po tylu latach poczuł się na siłach, by o tej – jak się okazuje, niełatwej – formie życia opowiedzieć. 

„Nie ma żadnego idealizowania wspólnoty monastycznej – powiada – tak jak rodzina i inne formy życia wspólnego w naszym społeczeństwie, jest ona także rzeczywistością ludzką, a więc ubogą, słabą, kruchą, nie pozbawioną wewnętrznych sprzeczności. Zdarzają się w niej kryzysy, pojawiają się choroby psychiczne, wychodzą na jaw trudne cechy charakteru, brat okazuje się sympatyczny lub niesympatyczny, bliski lub daleki, interesujący lub nudny. A jednak mnisi rozumieją i widzą wszystko inaczej, i dlatego żyją inaczej, planują swoje życie inaczej”.

Książka, będąca owocem własnych doświadczeń autora, to niezwykle wartościowy informator. Rzeczowo i ciekawie ukazuje, na czym polega inność życia monastycznego. Jest to książka informacyjna, a zarazem formacyjna.

 
© Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2015
 
traduzione in lingua polacca
del libro di ENZO BIANCHI
Nella libertà e per amore
Edizioni Qiqajon 2014
 
 
 

Słowa dla życia. Przewodnik duchowości chrześcijańskiej

Leggi tutto: Słowa dla życia. Przewodnik duchowości chrześcijańskiej

Enzo Bianchi, zapraszając wszystkich na szlak obfitujący w refleksje i zróżnicowane punkty widzenia, dzieli się w swojej książce myślami zdolnymi obdarzać nadzieją i prowadzić ku autentycznemu życiu duchowemu zarówno wierzących, jak i niewierzących. Poszukując słów, które mogłyby jak najlepiej ukazywać sens ludzkiej egzystencji, przełożony wspólnoty z Bose rozdział za rozdziałem otwiera te przestrzenie w człowieku, które przekraczają wymiar religijny i intelektualny – byśmy mogli odkryć wolność rodzącą się z autentycznego przeżywania codzienności i wypełnić nią nasze życie.

W zagłębianiu się w duchowość chrześcijańską towarzyszyła mi swoista nić przewodnia, którą jest przekonanie, że nasze życie ma sens. Do nas zaś nie należy wymyślanie czy definiowanie owego sensu, ale po prostu odkrywanie go jako obecnego i działającego w nas i wokół nas. Gdy zostaje rozpoznany, przynosi nam w darze wolność, dzięki której możemy go przyjąć. (Enzo Bianchi)

Enzo Bianchi, ur. w 1943, ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Turyńskim. W roku 1965 utworzył w Bose niedaleko Turynu wspólnotę monastyczną, dla której trzy lata później napisał regułę. W 1983 założył dom wydawniczy Qiqajon, specjalizujący się w literaturze z zakresu duchowości biblijnej, patrystycznej, liturgicznej i zakonnej. Uniwersytet Turyński w roku 2000 nadał mu tytuł doktora honoris causa. Z nominacji Benedykta XVI był ekspertem na synodach biskupów poświęconych słowu Bożemu (2008) oraz nowej ewangelizacji (2012).
W 2014 papież Franciszek mianował go konsultorem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Autor wielu publikacji, które przekładają na język współczesnego świata duchowość biblijną i patrystyczną.

 
© Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2014
 
traduzione in lingua polacca
del libro di ENZO BIANCHI
Lessico  della vita interiore